PRIVACY VERKLARING

Artikel 1 Definities
1.1. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens ook wel persoonsgegevens verwerkt.
1.2. Life is Sweet en de eveneens door haar gebruikte handelsnamen Easy2Warm en Specs Lover achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
1.3. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
1.4. Via deze Privacy Verklaring willen aan u kenbaar maken welke persoonsgegevens wij bewaren en met welke doeleinden.
1.5. Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens bewaren die beslist noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden.
1.6. In gevallen waarin uw toestemming is vereist zullen wij u eerst om toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens zullen verstrekken.
1.7. Vanzelfsprekend zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.
1.8. Ook zullen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of  verwijderen.

Onderstaand leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij verzoeken u om deze zorgvuldig te lezen.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Als u gebruik maakt van onze webwinkel verkrijgen wij automatisch persoonsgegevens van u die rechtstreeks door u worden opgegeven bij het bestellen van een of meerder artikelen uit onze webshop.
2.2. Het spreekt vanzelf dat wij deze persoonsgegevens die door u rechtstreeks aan ons zijn doorgegeven moeten bewaren en gebruiken in het kader van een door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te kunnen verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doelen:

2.3.1. NAW gegevens
2.3.2. Telefoonnummer
2.3.3. Factuur- en bezorgadres
2.3.4. Emailadres
2.3.5. Betalingsgegevens

Artikel 3. Afhandelen bestelling
3.1. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, zullen wij voor de afhandeling daarvan gebruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.
3.3. Uitsluitend indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
Meer daarover leest u verderop in deze Privacy Verklaring. 

Artikel 4. Contactformulier
4.1. Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen aan ons te stellen middels een contactformulier.
4.2. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, mits zij voldoende inzage geven voor de afhandeling van uw vraag.
4.3. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Artikel 5. Verstrekking aan derden
5.1. Wij zullen alleen uw gegevens doorgeven aan onze partners die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Cookies
6.1. We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken.
Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.
6.2. Wij gebruiken ook cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren.
Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.
6.3. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van het gebruik van cookies op onze website op de hoogte blijft..
6.4. Het staat u daarna natuurlijk altijd vrij om de dan gebruikte cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Artikel 7. Google Analytics
7.1. Op dit moment, (25 mei 2018), maken wij nog geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
7.2. Zodra dat het geval wordt dan zullen wij een bewerkersovereenkomst met Google afsluiten en afspraken maken over de omgang met onze data.
7.2. Als wij in de toekomst op onze webshop(s) gebruik van Google Analytics gaan maken zullen wij dit meteen direct vermelden in deze Privacy Verklaring.
7.3. Het verdient dus aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van het gebruik van Google Analytics op onze website op de hoogte bent.

Artikel 8. Beveiliging
8.1. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Artikel 9. Bewaartermijnen
9.1. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief een eventuele aanspraak op garantie.
9.2. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Artikel 10. Websites van derden
10.1. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
10.2. Wij raden u aan de Privacy Verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Artikel 11. Wijzigingen in deze Privacy Verklaring
11.1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.
11.2. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 12. Inzage en wijzigen van uw gegevens
12.1. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, (of verwijdering van), uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens
Life is Sweet / Easy2Warm / Specs Lover*
Postbus 10
2660AA Bergschenhoek

Email: info@lifeissweet.nl

Telefoon: +31 (0) 6 3732 2675, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 18:00 uur.
KvK-nummer: 55620515 Den Haag
* Easy2Warm en Specs Lover zijn gedeponeerde Handelsnamen van Life is Sweet.

12.2. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
12.3. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Artikel 13. Autoriteit Persoonsgegevens
13.1. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
13.2. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

========================================================================================================